САЛБАРЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ ЧАДАВХИЖУУЛАХ БАГЦ ЦАГ ТООЦОХ СУРГАЛТЫН БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ


1.    Анкет  /Сургалтын анкетыг компьютерт шивж гаргана/
2.    3*4 хэмжээтэй 2% цээж зураг
3.    Ажил байдлын тодорхойлолт
4.    Дээд боловсролын үнэмлэх, дипломын хуулбар
5.    Төлбөрийн баримт 
- Төлбөрийг дансаар төлнө.

Анхаарах зүйлс:

1.    Сургалтын материалаа сургалт шалгаруулалт эхлэхээс 3 хоногийн өмнө ирүүлсэн байх.
2.    Сургалтын материалаа нүхтэй уутанд хийсэн байх
3.    Чадавхижуулах багц цаг тооцох сургалтын өргөдлийн маягтыг /ЭНД / -ээс татна уу.

 

МБНХ-ны Сургалтын алба

Хаяг: Улаанбаатар хот, ЧД, 3-р хороо Peace Tower 11 давхарт 1109 тоот
Вэб хаяг: www.buildersasso.mn   Утас: 11-318685