<<< БУЦАХ >>> 

2021 оны 11 сарын 29 - 12.08-ны хооронд зохион байгуулагдсан мэргэшлийн зэрэг Горилох, Сунгах шалгалтад хамрагдаж тэнцсэн мэргэжилтний тушаал батлагдлаа.

БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2021 оны 12 сарын 24-ний өдрийн мэргэшлийн зэрэг олгох сунгах А/152 дугаар тушаал

k3dBsxYVG4dBUfB.jpg