Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын нэр хүндийг дээшлүүлэх, суралцагчдын ур чадварыг ахиулах, мэргэшүүлэх,  урамшуулах, дэмжих, тэдний ур чадварын түвшинг олон улсын жишигт хүргэх замаар хөгжлийн чиг хандлага, мэргэжлийн чадвар чадамжийг тодорхойлон, 2022 онд БНХАУ-н Шанхай хотод болох “Дэлхийн ур чадварын 46 дахь тэмцээн”-д оролцох оролцогчийг  сонгон шалгаруулах зорилготой.

                          Бүртгэлийн анкетыг /энд/-ээс татаж авна уу.