Сайд Х.Баделхан төрийн зарим чиг үүргийг гэрээгээр шилжүүлэх асуудлаар ТББ-уудтай санал солилцов

Сайд Х.Баделхан төрийн зарим чиг үүргийг гэрээгээр шилжүүлэх асуудлаар ТББ-уудтай санал солилцов

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1-д заасан “Төрийн байгууллагын гүйцэтгэх зарим чиг үүргийг бусад байгууллагад хариуцуулан гүйцэтгүүлэх” заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор төрийн зарим чиг үүрэг, ажил үйлчилгээг төрийн бус б
  • Сүүлд нэмэгдсэн
  • Үйл явдал


 
Барилгын сургалт үйлчилгээ
Гишүүдийн мэдээллийн булан
Хууль эрх зүйн зөвлөгөөБҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН САНБарилгын төсөв зохиох програмОНЛАЙН СУРГАЛТЫН СИСТЕМ