"МОНГОЛ УР ЧАДВАР 2021" САНТЕХНИКЧ МЭРГЭЖИЛИЙН 2-р ШАТНЫ УДИРДАМЖ, ДААЛГАВАР 

 

                Бүртгэлийн анкетыг /энд/-ээс татаж авна уу.