МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРЭГ АХИУЛАХ, СУНГАХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ
БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

1.    Мэргэшлийн зэрэг ахиулах, сунгах шалгалтад орохыг хүссэн өргөдөл

      /Нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан маягтаар компьютерт шивж гаргасан байна/
2.    Зэргийн гэрчилгээ, баталгааны тэмдэг
3.    Иргэний үнэмлэх, нийгмийн даатгалын дэвтэрийн хуулбар
4.    3х4 хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг
5.    Мэргэжлийн дипломын хуулбар   
                                                                       

       /Хэрэв гадаадад боловсрол эзэмшсэн бол баталгаат орчуулгыг хавсаргана. Дээд боловсролын үнэмлэх,  дипломын хуулбарыг эх хувьтай нь тулгаж хүлээж авна/
6.    Мэргэжил дээшлүүлсэн сургалтын гэрчилгээний хуулбар                     

      /Багц цаг тооцсон сургалтын гэрчилгээнүүдийг хавсаргана/
7.    Бүтээлийн тайлан.                                                    

      /Бүтээлийн тайланг Загвар №1-ийн дагуу компьютерт шивж гаргана/
8.    Мэргэжил дээшлүүлсэн тайлан                                            

       /Тайланг Загвар № 2-ийн дагуу компьютерт шивж гаргана/

Анхаарах зүйлс:


a)    Сургалтын материалаа сургалт эхлэхээс 14 хоногийн өмнө ирүүлсэн байх.

        /Хугацаандаа ирүүлээгүй тохиолдолд дараагийн сургалтад хамрагдах болно/
b)    Сургалтын материалаа нүхтэй уутанд хийсэн байх
c)    Дутуу материал ирүүлсэн тохиолдолд материалыг хүлээж авахгүй.
d)    Мэргэшлийн зэрэг ахиулах, сунгах мэргэжилтний өргөдлийн маягтыг /ЭНД / -ээс татна уу.

 

 

МБНХ-ны Сургалтын алба

Хаяг: Улаанбаатар хот, ЧД, 3-р хороо Peace Tower 11 давхарт 1109 тоот
Вэб хаяг: www.buildersasso.mn   Утас: 11-318685