World Skills 2022 Shanghai

rbtVbbCMR6xbqCJ.jpg

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарын нэр хүндийг дээшлүүлэх, сурталчилах багш суралцагчдын дунд туршлага солилцох боломж олгох ажлын хүрээнд “Монгол ур чадвар – 2021” тэмцээнийг зохион байгуулж 2021 онд Хятад –ын Шанхай хотод зохион байгуулагдах  “World skills Shanghai 2022”-тэмцээнд оролцох оролцогчийг сонгон шалгаруулах зорилготой.  

    Бүртгэлийн анкетыг /энд/-ээс татаж авна уу.

 

"Монгол Ур Чадвар 2021" уралдааны II шатны сантехникийн тэмцээний удирдамж

 

"Монгол Ур Чадвар 2021" уралдааны II шатны өрөг угсрагчын тэмцээний удирдамж

 

"Монгол Ур Чадвар 2021" уралдааны II шатны цахилгааны тэмцээний удирдамж