World Skills 2022 Shanghai

rbtVbbCMR6xbqCJ.jpg

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарын нэр хүндийг дээшлүүлэх, сурталчилах багш суралцагчдын дунд туршлага солилцох боломж олгох ажлын хүрээнд “Монгол ур чадвар – 2020” тэмцээнийг зохион байгуулж 2021 онд Хятад –ын Шанхай хотод зохион байгуулагдах  “World skills Shanghai 2021”-тэмцээнд оролцох оролцогчийг сонгон шалгаруулах зорилготой.  

    Бүртгэлийн анкетыг /энд/-ээс татаж авна уу.

 

"Монгол Ур Чадвар 2021" уралдааны I шатны сантехникийн тэмцээний удирдамж

 

"Монгол Ур Чадвар 2021" уралдааны I шатны өрөг угсрагчын тэмцээний удирдамж

 

"Монгол Ур Чадвар 2021" уралдааны I шатны цахилгааны тэмцээний удирдамж