World Skills Kazan

Мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарын нэр хүндийг дээшлүүлэх, сурталчилах багш суралцагчдын дунд туршлага солилцох боломж олгох ажлын хүрээнд “Монгол ур чадвар – 2018” тэмцээнийг зохион байгуулж 2019 онд ОХУ –ын Казан хотод зохион байгуулагдах  “World skills Kazan 2019”-тэмцээнд оролцох оролцогчийг сонгон шалгаруулах зорилготой.  

    Бүртгэлийн анкетыг /энд/-ээс татаж авна уу.

 

"Дэлхийн ур чадварын тэмцээнд оролцох" шилдгийг шалгаруулах сүүлийн шатны сантехникийн тэмцээний удирдамж

 

"Дэлхийн ур чадварын тэмцээнд оролцох" шилдгийг шалгаруулах сүүлийн шатны цахилгааны тэмцээний удирдамж

 

"Дэлхийн ур чадварын тэмцээнд оролцох" шилдгийг шалгаруулах сүүлийн шатны өргийн тэмцээний удирдамж