Гадаадын хамтын ажиллагаатай байгууллагууд:

 

1. АНУ-ын "Орон сууцны Үндэсний холбоо" 2000 оноос

 

  • АНУ-д жил бүр зохиогддог шинэ техник, технолог, барилгын материалын  үзэсгэлэн яармагт  гишүүд болон дэмжигч байгууллагуудаа оролцуулж байна.

 

2. БНСУ-ын "Гэрээлэгчдийн холбоо" 2007 оноос

 

  • Монголын барилгын салбар хөрөнгө оруулалтын давхар даатгалын тогтолцоог нэвтрүүлэх замаар орон сууцны хөтөлбөр төслүүдийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх талаар хамтран ажиллаж байна.

 

3. ОХУ-ын

 

  • "Эрхүү мужийн барилгачдын холбоо" 2002 оноос шинэ техник технологи, норм нормативын бааз суурийг шинэчилэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байна.

  • ОХУ-ын "Барилгачдын холбоо" 2018 он

 

4. ХБНГУ-ын 2009 оноос:

 

 

  • Монголын Барилгачдын Нэгдсэн холбоо нь ХБНГУ-ын Заксан-Анхалт муж улсын "Инженерийн танхим" -тай харилцан тохиролцож Монгол улсын барилгын салбарын инженер техникч болон мэргэжилтэй ажилтнуудын мэргэжил дээшлүүлэх болон барилгын салбарт шинэ технологи нэвтрүүлэхэд хамтран ажиллахаар санамж бичиг байгуулан ажиллаж байна.

  • Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг “GIZ”- ийн “Ашигт малтмалын салбар дахь түншлэлд суурилсан мэргэжлийн боловсрол сургалт төсөлтэй хамтран  барилгын салбарт  мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудыг ХБНГУ болон дотооддоо хамтран зохион байгуулаж байна.

  • ХБНГУ-ын Заксон мужийн Лайпциг хотын   "Гараар үйлдвэрлэгчдийн холбоо"-ны дэргэдэх “Технологийн давтан сургалтын төв”   - Монголын Барилгын  салбарын ИТА мэргэжилтэй ажилсадын давтан сургалтыг хамтран зохион байгуулах гэрээ байгуулаад 6 жил хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд 2018 оноос мэргэжилтэй ажилчдыг ХБНГУлсад 21 хоногийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгуулна.

  • ХБНГУ –ын "TUVD Agentur"-тай  хамтран ХБНГУ-д  МБС-ын зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ шаардлаганд нийцсэн  барилгын мэргэжилтэй ажилчдыг бэлтгэх  сургалтууд болон барилга, барилгын материалын үзэсгэлэн яармагт оролцуулах зэрэг ажлуудыг хамтран хэрэгжүүлж байна.