Монголын Барилгачдын Нэгдсэн Холбооны дэргэдэх “Хөдөлмөр зуучлалын алба”-наас үзүүлэх үйлчилгээ:

  • Иргэдийг мэргэжлийн сургалтын төвд хүссэн барилгын мэргэжлээр нь суралцуулахад

  • Мэргэжлийн түвшинг тогтоож IV, V, VI зэргийн үнэмлэх олгож ажилд зуучилах

  • ОХУ-ын Эрхүү, ХБНГУлсын Лайпциг хотуудад мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамруулж ажилд зуучилах

  • Эрэлт хэрэгцээ ихтэй мэргэжлийн талаар мэдээлэл өгч суралцахад нь дэмжлэг үзүүлэх

  • Ажилд орохыг хүссэн барилгын байгууллагуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллээр хангах

  • Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн сургалтанд хамруулах

  • Ажилд зуучлагдан орсон байгууллагад нь тогтвор суурьшилтай ажиллахад нь анхаарал тавьж ажиллах

  • МСҮТөвд суралцахад нь зуучлан төгсөхөд нь ажилд оруулах

  • Ажил хайгч иргэдийг бүртгэж ажлын байранд зуучлах

  • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгөх

                                                                                                                                                                

Холбогдох утас: 314516, 318685          

И-майл хаяг: mongolian.builders.federation@gmail.com