Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох чиг үүргийг гүйцэтгэх Монголын Барилгачдын Нэгдсэн Холбоотой хамтран ажиллах мэргэжлийн холбоод төрийн бус байгууллагууд санал солилцож сургалтын төлөвлөгөөгөө хэлэлцлээ.