Мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарын нэр хүндийг дээшлүүлэх, сурталчилах багш суралцагчдын дунд туршлага солилцох боломж олгох ажлын хүрээнд “Монгол ур чадвар – 2018” тэмцээнийг зохион байгуулж 2019 онд ОХУ –ын Казан хотод зохион байгуулагдах  “World skills Kazan 2019”-тэмцээнд оролцох оролцогчийг сонгон шалгаруулах зорилготой.  

    Бүртгэлийн анкетыг /энд/-ээс татаж авна уу.