Гишүүн элсүүлэх журам

Монголын Барилгачдын Нэгдсэн холбоо нь барилгын салбарт бизнес эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн сайн дурын гишүүнчлэлтэй, гишүүн байгууллагуудын бизнесийг дэмжин хөгжүүлэх , урамшуулах зорилго бүхий төрийн бус байгууллага. 

Гишүүнээр элсэхдээ:

o   Гишүүнээр элсэх байгууллагын анкет бөглөнө .

o   МБНХ-ны дүрэмд заагдсан элсэлтийн гэрчилгээний үнэ 20000 төгрөг ,тухайн жилийн татвар 600000 /нэг сарын 50000/ төгрөг, нийт 6200000 төгрөгийг Худалдаа Хөгжлийн Банк 453035914  дансанд буюу бэлнээр төлөх

o   Гишүүнчлэлийг татвар өгсөн өдрөөс тооцно. МБНХ-ны дүрэмд заагдсан гишүүдийн хүлээсэн үүргийн дагуу цаашид жил бүр 600000 төгрөгийн татвар төлнө.

o   МБНХ нь салбарын ууган холбоо тул Холбооны гишүүний хувьд үйл ажиллагаанд өөрийн идэвх оролцоогоо бий болгож хамтран ажиллана.

o   Төр засагт уламжлах аливаа санал хүсэлт

Барилгын салбарын бизнес эрхлэгч та МБНХ ны гишүүн болсноор :

o   МБНХ-ны мэргэжлийн сургалтын төвөөр дамжуулан барилгын үндсэн 7 мэргэжлээр ажилчдаа мэргэшүүлэх,  шинээр мэргэжлийн ажилчин бэлтгэх

o   Хөдөлмөрийн хувийн биржээр дамжуулан инженер техникийн ажилтан болон ажилчид авах болон ажилд зуучлуулах

o   Гадаад харилцааны албаар дамжуулан олон улсад зохиогдох шинэ техник технологийн үзэсгэлэнг үзэж бизнесээ өргөжүүлэх

o   Барилгын байнгын АРБИТР-аар хууль эрх зүйн үйл ажиллагаандаа зөвлөгөө дэмжлэг авах, захиалагч гүйцэтгэгчийн гэрээ байгуулах, гэрээний маргааныг шийдвэрлүүлэх

o   Өөрийн компанийг чадавхийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

o   Барилгын жижиг дунд үйлдвэр байгуулах, төсөл боловсруулах, техник  технологи нэвтрүүлэх

o   Өндөр ур чадвартай хүний нөөцөө бүрдүүлэх менежментийн ур чадвараа дээшлүүлэх

o   Салбарын болон холбооны, төр засгийн байгууллагуудын шагналд байгууллагаа болон ажилтнуудаа тодорхойлоход туслалцаа дэмжлэг авах

o   Байгууллагынхаа ойн баяр, ёслол тэмдэглэхэд хамтран ажиллах

 

Гишүүнээр элсэх байгууллагын  АНКЕТ  татах