Барилгын салбарт мэргэжлийн холбоо чиглэлээрээ тэргүүлж төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг эрхэмлэн салбарын хөгжлийн төлөө идэвхи санаачилгатай ажиллаж гишүүд дэмжигчдийнхээ эрх ашгийг хамгаалж бизнесийн үйл ажиллагааг нь ямагт дэмжиж ажиллана.

Үйл ажиллагааны хүрээнд:

 

1. Барилга Хот Байгуулалтын Яамтай хамтран:

 

  •  "Барилгын салбарын 2017 - 2019  оны хамтын хэлэлцээр" байгуулж хэрэгжүүлж байна.

  •  "Барилгын салбарын ажилтныг давтан сургах, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэжлийн зэрэг олгох" сургалт эрхлэх чиг үүргийг шилжүүлсний дагуу сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна.

2. Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгаалалын Яамтай хамтран:

  • "Монгол ур чадвар 2018" тэмцээнийг зохион байгуулна.

  • Үнэлгээ гэрчилгээжүүлэлтийн ажлыг хамтран зохион байгуулна.

  • Барилгын чиглэлээр сургалт явуулдаг ПТК болон МСҮТ-үүдийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг хамтран зохион байгуулна.

  • Барилгын салбарын хөдөлмөр зуучлалыг хөгжүүлнэ.

3. Гадаад дотоодын түншлэлийн хүрээнд:

  • Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг /GIZ/-тэй хамтран ХБНГУ-д МСҮТ-ийн багш нар болон барилгын салбарын ИТА-уудын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулна.

  • ХБНГУ-д "Түвд" (TUVD) агентуртай хамтран барилгын үзэсгэлэн яармаг болон барилгын өргөн мэргэжлийн сургалт семинарыг зохион байгуулна.

  • Аймгуудын барилгачдын холбоодын бага хурлууд болон гүйцэтгэх зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулж 2019 он хүртэл зорилтоо тодорхойлно.

  • АНУ, ХБНГУ, БНХАУ, Япон улс, БНСУ-д зохиогдох олон улсын барилгын үзэсгэлэн яармагт барилгачидаа өргөнөөр оролцуулна.