Монголын Барилгачдын Нэгдсэн Холбооны Ерөнхийлөгч М.Батбаатар: Барилгын салбарын тендерийн ажлыг түргэвчлэх шаардлагатай дэлгэрэнгүй үзэх -->>>  https://youtu.be/KWPiBFvCz14

 
fU02U1Xr8LLip4N.JPG
ZV5glxuTXaNV97p.JPG