Орон сууцны ипотекийн зээлийн баталгааны журам

2015 он 10 сарын 08
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ Дугаар 296 ЖУРАМ БАТЛАХ, ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ Орон сууцны тухай хуулийн 6.1.2-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь: 1. “Орон сууцны ипотекийн зээлийн бата...
 

Төсөвт зарим зардлыг тооцох тухай тайлбар

2012 он 06 сарын 05
Барилга угсралтын ажлын төсөв зохиоход бусад шууд зардал, нэмэгдэл зардал, төлөвлөгөөт ашгийн нормыг Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 1998 оны 200 дугаар тушаалаар баталсан “Барилгын төсөв зохиох заавар” БНбД (IY) 81-2-98, Дэд бүтцийн хөгжлийн сайдын 1998 оны 09...
 

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ БАРИЛГЫН ТУХАЙ /шинэчилсэн найруулга/

2017 он 11 сарын 16
2008 оны 02 сарын 05 өдөр Төрийн ордон, Улаанбаатар хот НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ Нийтлэг үндэслэл 1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 1.1.Энэ хуулийн зорилт нь барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын материал үйлдвэрлэх, барилгын ажил гүйцэтгэх, ашиглах, тех...
 

Лифтийн аюулгүй ажиллагааны шинэ нормативууд

2012 он 04 сарын 11
Техникийн тохиргоо ОХУ-ын 2009 оны 10 сарын 10 ны өдрийн 782 тоот Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан “Лифтний аюулгүй байдлын тухай” техникийн зааварчилгаа 2010 оны 10 сарын 15-наас хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлжээ. Өнгөрсөн жилийн 10 сараас лифтний үйл...
 

Тусгай зөвшөөрөл олгох журмыг шинэчлэн батлав

2012 он 04 сарын 11
Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2011 оны 12 дугаар сарын 09-ний 343 дугаар тоот тушаалаар “Хот байгуулалтын баримт бичиг, барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ан...
 

Засгийн газрын тогтоол: Ажлын үнэлгээ батлах тухай

2012 он 04 сарын 11
...
 
  • Сүүлийн мэдээ
  • Үйл явдал