Ажлын байр

Хэрвээ та бидэнтэй хамт Монголын барилгын салбарын хөгжлийн төлөө сэтгэл зүрх нэгдэн ажиллах хүсэлтэй байгаа бол builders_asso@yahoo.com хаягаар өөрийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон холбогдох бичиг баримтыг илгээгээрэй.

  • Сүүлийн мэдээ
  • Үйл явдал