Гишүүн болох журам

 

Монголын барилгачдын холбоо нь барилгын салбарт бизнес эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн сайн дурын гишүүнчлэлтэй, гишүүн байгууллагуудын бизнесийг дэмжин хөгжүүлэх, урамшуулах зорилго бүхий төрийн бус байгууллага.
 
Гишүүнээр элсэхдээ:
  • Гишүүнээр элсэх байгууллагын анкет бөглөнө.
  • МБХ ны дүрэмд заагдсан элсэлтийн хураамж 20.000 төгрөг, тухайн жилийн татвар 240.000 төгрөг, нийт 260.000 төгрөгийг Улаанбаатар Банк 2611003662 дансанд буюу бэлнээр төлөх.
  • Гишүүнчлэлийг татвар өгсөн өдрөөс тооцоно. МБХ-ны дүрэмд заагдсан гишүүдийн хүлээсэн үүргийн дагуу цаашид жил бүр 260.000 төгрөгийн татвар төлнө.
  • МБХ нь салбарын ууган холбоо тул Холбооны гишүүний хувьд үйл ажиллагаанд өөрийн идэвх оролцоогоо бий болгож хамтран ажиллана.
  • Сүүлийн мэдээ
  • Үйл явдал