Эрхэм зорилго

БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА  
1. Салбарын төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран:
 БХБЯ болон Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран “Аймгуудын барилгачдын зөвлөгөөн”-үүдийг зохион байгуулна.
 Хөдөлмөрийн болон БХБЯ  хамтран “Барилгын салбарын ХАБЭА-н удирдлагын тогтолцооны шинэчлэлт” сэдвээр үндэсний зөвлөгөөнийг зохион байгуулна. 
 БХБЯ-тай хамтран байгуулсан “Барилгын салбарын хамтын хэлэлцээр”-ийн биелэлтэнд үнэлгээ дүгнэлт өгч хяналт тавьж ажиллана.
 Төр засгийн хэмжээн дэх төлөөлөлийнхөө хүрээнд 
-Барилгын тухай 
-ХАБЭА тухай 
-МБС-ын тухай 
-Хөдөлмөр эрхлэлтийн тухай
-Тусгай зөвшөөрлийн тухай зэрэг хуулиудад шинэчлэлт хийхэд оролцоно
2.Хөдөлмөрийн яам болон харьяа байгуулагуудтай хамтран:
 “Монгол ур чадвар 2014 Улаанбаатар”  тэмцээний зохион байгуулж 2015 онд Бразил улсад болох Дэлхийн ур чадварын тэмцээнд оролцох багуудыг шалгаруулна.
Мөн "Монгол ур чадвар-2016" тэмцээнийг зохион байгуулна.
 Барилгын салбарын МСҮТ-үүдийг багш нарыг давтан сургах ажиллагааг зохион байгуулна.
 Барилгын салбарын хөдөлмөр зуучлалын үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ.
 Барилгын салбарын мэргэжил боловсролын салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлнэ. 
3. Барилгын салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллага гишүүдтэйгээ хамтран:
 2016 онд болох Монгол улсад барилгын салбар үүсч хөгжсөний түүхт 90 жилийн ойг хөдөлмөр, бүтээл, урлаг,спортын өндөр амжилтаар угтах 2 жилийн аяныг барилгын салбарын хэмжээнд зохион байгуулна.
 Нийслэл аймаг орон нутагт өрнөж буй орон сууцны цогцолбор хороолол барих хөтөлбөр төслүүдэд гишүүн байгууллагуудаа нэгдсэн зохион байгуулалтайгаар оролцуулах асуудлыг төр  засгийн бодлоготой уялдуулан үе шаттайгаар шийдвэрлэнэ.
 Гишүүн байгууллагуудынхаа компани засаглалыг сайжруулах, ХАБЭА-н удирдлага хариуцлагын менежментийг шинэчлэх ISO 90001 стандартын чанарын тогтолцоог нэвтрүүлэх ИТА-нууд болон мэргэжилтэй ажиллагсадын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг гадаад дотоодод байнга зохион байгуулна.
Барилгын салбарт Аутсорсинг /бригад/ хэлбэрийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдийг байнга бүртгэлжүүлэн ХАБЭА-н сургалтанд хамруулан "ХАБЭА-н Хяналтын карт" олгох ажлыг эхлүүлээд ажиллаж байна.
4. Гадаад дотоодын түншлэлийн хүрээнд: 
 Зөвлөх болон мэргэшсэн инженерүүдийн шинээр болон сунгах, мэргэшил дээшлүүлэх давтан сургалтуудыг аймаг орон нутагт бүсчлэн зохион байгуулна.
 Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг /GIZ/-тэй хамтран ХБНГУ-д МСҮТ-ийн багш нар болон барилгын салбарын ИТА-уудын мэргэжил дээшлүүлэх сургалтуудыг зохион байгуулна.
 Аймгуудын барилгачдын холбоодын бага хурлууд болон гүйцэтгэх зөвлөлийн хурлыг зохион байгуулж 2016 он хүртэл зорилтоо тодорхойлно.
 АНУ, ХБНГУ, БНХАУ, БНСУ-д зохиогдох олон улсын барилгын үзэсгэлэн яармагт барилгачидаа өргөнөөр оролцуулна.
  • Сүүлийн мэдээ
  • Үйл явдал