Салбар холбоодын мэдээлэл

2017 он 01 сарын 30
Аймгуудын Барилгачдын холбоодын тэргүүнүүд д/д Аймгийн нэр Тэргүүн нарын нэр Утас 1 Архангай Д.Үүрцайх 99332040 2 Баянхонгор Ч.Наранбаатар 89119777 3 Баян-Өлгий Р.Гажайв 99428002 99428274 4 Булган Г.Цэцэгмаа ...
 

Бүтэц зохион байгуулалт

2017 он 01 сарын 30
Ерөнхийлөгч Гүйцэтгэх захирал Ажлын алба Маркетинг менежментийн алба ...
 

Танилцуулга

2017 он 01 сарын 04
Монголын барилгачдын холбоо нь 1990 онд үүсч байгуулагдсан өөртөө 10 шахам албатай, 950 гаруй гишүүн байгууллагатай, 21 аймаг хотод салбартай барилгын ууган мэргэжлийн холбооны хувьд Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, М...
 

Мэндчилгээ

2017 он 02 сарын 06
...
 

Эрхэм зорилго

2015 он 10 сарын 07
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 1. Салбарын төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран: БХБЯ болон Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран “Аймгуудын барилгачдын зөвлөгөөн”-үүдийг зохион байгуулна. Хөдөлмөрийн болон БХБЯ хамтран “Барилгын сал...
 

Салбар холбоодын мэдээлэл

2017 он 01 сарын 30
Аймгуудын Барилгачдын холбоодын тэргүүнүүд д/д Аймгийн нэр Тэргүүн нарын нэр Утас 1 Архангай Д.Үүрцайх 99332040 2 Баянхонгор Ч.Наранбаатар 89119777 3 Баян-Өлгий Р.Гажайв 99428002 99428274 4 Булган Г.Цэцэгмаа ...
 

Бүтэц зохион байгуулалт

2017 он 01 сарын 30
Ерөнхийлөгч Гүйцэтгэх захирал Ажлын алба Маркетинг менежментийн алба ...
 

Танилцуулга

2017 он 01 сарын 04
Монголын барилгачдын холбоо нь 1990 онд үүсч байгуулагдсан өөртөө 10 шахам албатай, 950 гаруй гишүүн байгууллагатай, 21 аймаг хотод салбартай барилгын ууган мэргэжлийн холбооны хувьд Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, М...
 

Мэндчилгээ

2017 он 02 сарын 06
...
 

Эрхэм зорилго

2015 он 10 сарын 07
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 1. Салбарын төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран: БХБЯ болон Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран “Аймгуудын барилгачдын зөвлөгөөн”-үүдийг зохион байгуулна. Хөдөлмөрийн болон БХБЯ хамтран “Барилгын сал...
 

Салбар холбоодын мэдээлэл

2017 он 01 сарын 30
Аймгуудын Барилгачдын холбоодын тэргүүнүүд д/д Аймгийн нэр Тэргүүн нарын нэр Утас 1 Архангай Д.Үүрцайх 99332040 2 Баянхонгор Ч.Наранбаатар 89119777 3 Баян-Өлгий Р.Гажайв 99428002 99428274 4 Булган Г.Цэцэгмаа ...
 

Бүтэц зохион байгуулалт

2017 он 01 сарын 30
Ерөнхийлөгч Гүйцэтгэх захирал Ажлын алба Маркетинг менежментийн алба ...
 

Танилцуулга

2017 он 01 сарын 04
Монголын барилгачдын холбоо нь 1990 онд үүсч байгуулагдсан өөртөө 10 шахам албатай, 950 гаруй гишүүн байгууллагатай, 21 аймаг хотод салбартай барилгын ууган мэргэжлийн холбооны хувьд Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, М...
 

Мэндчилгээ

2017 он 02 сарын 06
...
 

Эрхэм зорилго

2015 он 10 сарын 07
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 1. Салбарын төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран: БХБЯ болон Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран “Аймгуудын барилгачдын зөвлөгөөн”-үүдийг зохион байгуулна. Хөдөлмөрийн болон БХБЯ хамтран “Барилгын сал...
 

Салбар холбоодын мэдээлэл

2017 он 01 сарын 30
Аймгуудын Барилгачдын холбоодын тэргүүнүүд д/д Аймгийн нэр Тэргүүн нарын нэр Утас 1 Архангай Д.Үүрцайх 99332040 2 Баянхонгор Ч.Наранбаатар 89119777 3 Баян-Өлгий Р.Гажайв 99428002 99428274 4 Булган Г.Цэцэгмаа ...
 

Бүтэц зохион байгуулалт

2017 он 01 сарын 30
Ерөнхийлөгч Гүйцэтгэх захирал Ажлын алба Маркетинг менежментийн алба ...
 

Танилцуулга

2017 он 01 сарын 04
Монголын барилгачдын холбоо нь 1990 онд үүсч байгуулагдсан өөртөө 10 шахам албатай, 950 гаруй гишүүн байгууллагатай, 21 аймаг хотод салбартай барилгын ууган мэргэжлийн холбооны хувьд Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, М...
 

Мэндчилгээ

2017 он 02 сарын 06
...
 

Эрхэм зорилго

2015 он 10 сарын 07
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 1. Салбарын төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран: БХБЯ болон Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран “Аймгуудын барилгачдын зөвлөгөөн”-үүдийг зохион байгуулна. Хөдөлмөрийн болон БХБЯ хамтран “Барилгын сал...
 

Салбар холбоодын мэдээлэл

2017 он 01 сарын 30
Аймгуудын Барилгачдын холбоодын тэргүүнүүд д/д Аймгийн нэр Тэргүүн нарын нэр Утас 1 Архангай Д.Үүрцайх 99332040 2 Баянхонгор Ч.Наранбаатар 89119777 3 Баян-Өлгий Р.Гажайв 99428002 99428274 4 Булган Г.Цэцэгмаа ...
 

Бүтэц зохион байгуулалт

2017 он 01 сарын 30
Ерөнхийлөгч Гүйцэтгэх захирал Ажлын алба Маркетинг менежментийн алба ...
 

Танилцуулга

2017 он 01 сарын 04
Монголын барилгачдын холбоо нь 1990 онд үүсч байгуулагдсан өөртөө 10 шахам албатай, 950 гаруй гишүүн байгууллагатай, 21 аймаг хотод салбартай барилгын ууган мэргэжлийн холбооны хувьд Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, М...
 

Мэндчилгээ

2017 он 02 сарын 06
...
 

Эрхэм зорилго

2015 он 10 сарын 07
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 1. Салбарын төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран: БХБЯ болон Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран “Аймгуудын барилгачдын зөвлөгөөн”-үүдийг зохион байгуулна. Хөдөлмөрийн болон БХБЯ хамтран “Барилгын сал...
 

Салбар холбоодын мэдээлэл

2017 он 01 сарын 30
Аймгуудын Барилгачдын холбоодын тэргүүнүүд д/д Аймгийн нэр Тэргүүн нарын нэр Утас 1 Архангай Д.Үүрцайх 99332040 2 Баянхонгор Ч.Наранбаатар 89119777 3 Баян-Өлгий Р.Гажайв 99428002 99428274 4 Булган Г.Цэцэгмаа ...
 

Бүтэц зохион байгуулалт

2017 он 01 сарын 30
Ерөнхийлөгч Гүйцэтгэх захирал Ажлын алба Маркетинг менежментийн алба ...
 

Танилцуулга

2017 он 01 сарын 04
Монголын барилгачдын холбоо нь 1990 онд үүсч байгуулагдсан өөртөө 10 шахам албатай, 950 гаруй гишүүн байгууллагатай, 21 аймаг хотод салбартай барилгын ууган мэргэжлийн холбооны хувьд Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, М...
 

Мэндчилгээ

2017 он 02 сарын 06
...
 

Эрхэм зорилго

2015 он 10 сарын 07
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 1. Салбарын төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран: БХБЯ болон Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран “Аймгуудын барилгачдын зөвлөгөөн”-үүдийг зохион байгуулна. Хөдөлмөрийн болон БХБЯ хамтран “Барилгын сал...
 

Салбар холбоодын мэдээлэл

2017 он 01 сарын 30
Аймгуудын Барилгачдын холбоодын тэргүүнүүд д/д Аймгийн нэр Тэргүүн нарын нэр Утас 1 Архангай Д.Үүрцайх 99332040 2 Баянхонгор Ч.Наранбаатар 89119777 3 Баян-Өлгий Р.Гажайв 99428002 99428274 4 Булган Г.Цэцэгмаа ...
 

Бүтэц зохион байгуулалт

2017 он 01 сарын 30
Ерөнхийлөгч Гүйцэтгэх захирал Ажлын алба Маркетинг менежментийн алба ...
 

Танилцуулга

2017 он 01 сарын 04
Монголын барилгачдын холбоо нь 1990 онд үүсч байгуулагдсан өөртөө 10 шахам албатай, 950 гаруй гишүүн байгууллагатай, 21 аймаг хотод салбартай барилгын ууган мэргэжлийн холбооны хувьд Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, М...
 

Мэндчилгээ

2017 он 02 сарын 06
...
 

Эрхэм зорилго

2015 он 10 сарын 07
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 1. Салбарын төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран: БХБЯ болон Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран “Аймгуудын барилгачдын зөвлөгөөн”-үүдийг зохион байгуулна. Хөдөлмөрийн болон БХБЯ хамтран “Барилгын сал...
 

Салбар холбоодын мэдээлэл

2017 он 01 сарын 30
Аймгуудын Барилгачдын холбоодын тэргүүнүүд д/д Аймгийн нэр Тэргүүн нарын нэр Утас 1 Архангай Д.Үүрцайх 99332040 2 Баянхонгор Ч.Наранбаатар 89119777 3 Баян-Өлгий Р.Гажайв 99428002 99428274 4 Булган Г.Цэцэгмаа ...
 

Бүтэц зохион байгуулалт

2017 он 01 сарын 30
Ерөнхийлөгч Гүйцэтгэх захирал Ажлын алба Маркетинг менежментийн алба ...
 

Танилцуулга

2017 он 01 сарын 04
Монголын барилгачдын холбоо нь 1990 онд үүсч байгуулагдсан өөртөө 10 шахам албатай, 950 гаруй гишүүн байгууллагатай, 21 аймаг хотод салбартай барилгын ууган мэргэжлийн холбооны хувьд Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, М...
 

Мэндчилгээ

2017 он 02 сарын 06
...
 

Эрхэм зорилго

2015 он 10 сарын 07
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 1. Салбарын төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран: БХБЯ болон Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран “Аймгуудын барилгачдын зөвлөгөөн”-үүдийг зохион байгуулна. Хөдөлмөрийн болон БХБЯ хамтран “Барилгын сал...
 

Салбар холбоодын мэдээлэл

2017 он 01 сарын 30
Аймгуудын Барилгачдын холбоодын тэргүүнүүд д/д Аймгийн нэр Тэргүүн нарын нэр Утас 1 Архангай Д.Үүрцайх 99332040 2 Баянхонгор Ч.Наранбаатар 89119777 3 Баян-Өлгий Р.Гажайв 99428002 99428274 4 Булган Г.Цэцэгмаа ...
 

Бүтэц зохион байгуулалт

2017 он 01 сарын 30
Ерөнхийлөгч Гүйцэтгэх захирал Ажлын алба Маркетинг менежментийн алба ...
 

Танилцуулга

2017 он 01 сарын 04
Монголын барилгачдын холбоо нь 1990 онд үүсч байгуулагдсан өөртөө 10 шахам албатай, 950 гаруй гишүүн байгууллагатай, 21 аймаг хотод салбартай барилгын ууган мэргэжлийн холбооны хувьд Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, М...
 

Мэндчилгээ

2017 он 02 сарын 06
...
 

Эрхэм зорилго

2015 он 10 сарын 07
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 1. Салбарын төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран: БХБЯ болон Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран “Аймгуудын барилгачдын зөвлөгөөн”-үүдийг зохион байгуулна. Хөдөлмөрийн болон БХБЯ хамтран “Барилгын сал...
 

Салбар холбоодын мэдээлэл

2017 он 01 сарын 30
Аймгуудын Барилгачдын холбоодын тэргүүнүүд д/д Аймгийн нэр Тэргүүн нарын нэр Утас 1 Архангай Д.Үүрцайх 99332040 2 Баянхонгор Ч.Наранбаатар 89119777 3 Баян-Өлгий Р.Гажайв 99428002 99428274 4 Булган Г.Цэцэгмаа ...
 

Бүтэц зохион байгуулалт

2017 он 01 сарын 30
Ерөнхийлөгч Гүйцэтгэх захирал Ажлын алба Маркетинг менежментийн алба ...
 

Танилцуулга

2017 он 01 сарын 04
Монголын барилгачдын холбоо нь 1990 онд үүсч байгуулагдсан өөртөө 10 шахам албатай, 950 гаруй гишүүн байгууллагатай, 21 аймаг хотод салбартай барилгын ууган мэргэжлийн холбооны хувьд Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, М...
 

Мэндчилгээ

2017 он 02 сарын 06
...
 

Эрхэм зорилго

2015 он 10 сарын 07
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 1. Салбарын төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран: БХБЯ болон Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран “Аймгуудын барилгачдын зөвлөгөөн”-үүдийг зохион байгуулна. Хөдөлмөрийн болон БХБЯ хамтран “Барилгын сал...
 

Салбар холбоодын мэдээлэл

2017 он 01 сарын 30
Аймгуудын Барилгачдын холбоодын тэргүүнүүд д/д Аймгийн нэр Тэргүүн нарын нэр Утас 1 Архангай Д.Үүрцайх 99332040 2 Баянхонгор Ч.Наранбаатар 89119777 3 Баян-Өлгий Р.Гажайв 99428002 99428274 4 Булган Г.Цэцэгмаа ...
 

Бүтэц зохион байгуулалт

2017 он 01 сарын 30
Ерөнхийлөгч Гүйцэтгэх захирал Ажлын алба Маркетинг менежментийн алба ...
 

Танилцуулга

2017 он 01 сарын 04
Монголын барилгачдын холбоо нь 1990 онд үүсч байгуулагдсан өөртөө 10 шахам албатай, 950 гаруй гишүүн байгууллагатай, 21 аймаг хотод салбартай барилгын ууган мэргэжлийн холбооны хувьд Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, М...
 

Мэндчилгээ

2017 он 02 сарын 06
...
 

Эрхэм зорилго

2015 он 10 сарын 07
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 1. Салбарын төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран: БХБЯ болон Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран “Аймгуудын барилгачдын зөвлөгөөн”-үүдийг зохион байгуулна. Хөдөлмөрийн болон БХБЯ хамтран “Барилгын сал...
 

Салбар холбоодын мэдээлэл

2017 он 01 сарын 30
Аймгуудын Барилгачдын холбоодын тэргүүнүүд д/д Аймгийн нэр Тэргүүн нарын нэр Утас 1 Архангай Д.Үүрцайх 99332040 2 Баянхонгор Ч.Наранбаатар 89119777 3 Баян-Өлгий Р.Гажайв 99428002 99428274 4 Булган Г.Цэцэгмаа ...
 

Бүтэц зохион байгуулалт

2017 он 01 сарын 30
Ерөнхийлөгч Гүйцэтгэх захирал Ажлын алба Маркетинг менежментийн алба ...
 

Танилцуулга

2017 он 01 сарын 04
Монголын барилгачдын холбоо нь 1990 онд үүсч байгуулагдсан өөртөө 10 шахам албатай, 950 гаруй гишүүн байгууллагатай, 21 аймаг хотод салбартай барилгын ууган мэргэжлийн холбооны хувьд Монголын үйлдвэрчний эвлэлүүдийн холбоо, Монголын ажил олгогч эздийн нэгдсэн холбоо, М...
 

Мэндчилгээ

2017 он 02 сарын 06
...
 

Эрхэм зорилго

2015 он 10 сарын 07
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 1. Салбарын төр захиргааны байгууллагуудтай хамтран: БХБЯ болон Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран “Аймгуудын барилгачдын зөвлөгөөн”-үүдийг зохион байгуулна. Хөдөлмөрийн болон БХБЯ хамтран “Барилгын сал...
 
  • Сүүлийн мэдээ
  • Үйл явдал