ХАРИЛЦАА

Дотоод харилцаа

Бид дараах төр засгийн газарт өөрсдийн төлөөлөлтэй байдаг.

  • Мэргэжлийн боловсрол сургалтын үндэсний зөвлөлийн гишүүн
  • Мэргэжлийн боловсрол сургалтын барилгын салбарын зөвлөл
  • Улсын нийгмийн зөвшлийн гурван талт хэлэлцээрийн гишүүн

 

  • Сүүлийн мэдээ
  • Үйл явдал