ХАРИЛЦАА

Гадаад харилцаа

Гадаадын хамтын ажиллагаатай байгууллагууд
 

1. АНУ
 
АНУ-д жил бүр зохиогддог шинэ техник, технолог, барилгын материалын  үзэсгэлэн яармагт  давхардсан тоогоор  492 компанийн төлөөллүүдийг амжилттай оролцуулжээ.
 
2. БНСУ
  • Солонгосын гэрээлэгчдийн холбоо 2007 оноос эхлэн хамтран ажиллаж байна.
3. ОХУ
  • Эрхүүгийн барилгачдын холбоо 2002 оноос хойш хамтран ажиллаж байна.
4. Япон
5. ХБНГУ
  • Германий хамтын ажиллагааны нийгэмлэг “GIZ”- тэй “Мэргэжлийн боловсролыг дэмжих төслийн хүрээнд  барилгын салбарт  мэргэжил дээшлүүлэх сургалтыг хамтран зохион байгуулах гэрээтэйГОРА  ХБНГУ – “Монгол улсын мэргэжлийн боловсрол сургалтын салбарыг дэмжих төсөл”  -ийн хүрээнд Аймаг орон нутагт МБС-ын зах зээлийн эрэлт хэрэгцээ шаардлаганд нийцсэн  барилгын мэргэжилтэй ажилчдыг бэлтгэх  ажлыг хамтран хэрэгжүүлэх  албан ёсны  төслийг хамтран хэрэгжүүлэгч
  • ХБНГУ-ын Заксон мужийн Лайпциг хотын   Гараар үйлдвэрлэгчдийн холбооны дэргэдэх “Технологийн давтан сургалтын төв”   - Монголын Барилгын  салбарын ИТА мэргэжилтэй ажилсадын давтан сургалтыг хамтран зохион байгуулах гэрээ байгуулаад 3 жил хамтран ажиллаж байна.

 

 

 

  • Сүүлийн мэдээ
  • Үйл явдал