ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Хөдөлмөр зуучлалын алба

 

Монголын барилгачдын холбоо дэргэдээ “Хөдөлмөр зуучлалын алба”-ыг 2010 онд байгуулан  Улсын хөдөлмөрийн биржтэй хамтран ажиллаж байна. 2012 онд Хөдөлмөрийн төв биржтэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
 
МБХолбооны “Хөдөлмөр зуучлалын алба”-наас үзүүлэх үйлчилгээ:
 • Мэргэжлийн сургалтын төвд хүссэн мэргэжлээр нь суралцуулна
 • Мэргэшлийн түвшин тогтоож IV, V, VI зэргийн үнэмлэх олгож ажилд зуучилна.
 • ОХУ-ын Эрхүү, ХБНГУлсын Лайпциг хотуудад мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамруулж ажилд зуучилна.
 • Эрэлт хэрэгцээ ихтэй мэргэжлийн талаар мэдээлэл өгч суралцахад нь дэмжлэг үзүүлнэ.
 • Ажилчид хүссэн барилгын байгууллагуудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллээр хангана.
 • Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл ахуйн сургалтанд хамруулна.
 • Ажилд зуучлагдан орсон байгууллагад нь тогтвор суурьшилтай ажиллахад нь анхаарал тавьж ажиллана.
 • МСҮТөвд суралцахад нь зуучлан төгчөхөд нь ажилд оруулж өгнө.
 • Нээлттэй ажлын байрны захиалга хүлээн авч ажиллах хүчийг үнэ төлбөргүй зуучлана.
 • Ажил хайгч иргэдийг үнэ төлбөргүй бүртгэл ажлын байранд зуучлана.
 • Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгнө.

МБХолбооны Хөдөлмөрийн хувийн бирж                                                                                                                                                                                    Холбогдох утас: 314516           И-майл хаяг: builders_asso@yahoo.com 

 

 • Сүүлийн мэдээ
 • Үйл явдал