ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Гишүүн болох журам

 

Монголын барилгачдын холбоо нь барилгын салбарт бизнес эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдийн сайн дурын гишүүнчлэлтэй, гишүүн байгууллагуудын бизнесийг дэмжин хөгжүүлэх, урамшуулах зорилго бүхий төрийн бус байгууллага.
 
Гишүүнээр элсэхдээ:
  • Гишүүнээр элсэх байгууллагын анкет бөглөнө.
  • МБХ ны дүрэмд заагдсан элсэлтийн хураамж 20.000 төгрөг, тухайн жилийн татвар 240.000 төгрөг, нийт 260.000 төгрөгийг Улаанбаатар Банк 2611003662 дансанд буюу бэлнээр төлөх.
  • Гишүүнчлэлийг татвар өгсөн өдрөөс тооцоно. МБХ-ны дүрэмд заагдсан гишүүдийн хүлээсэн үүргийн дагуу цаашид жил бүр 260.000 төгрөгийн татвар төлнө.
  • МБХ нь салбарын ууган холбоо тул Холбооны гишүүний хувьд үйл ажиллагаанд өөрийн идэвх оролцоогоо бий болгож хамтран ажиллана.
  • Сүүлийн мэдээ
  • Үйл явдал