ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Гишүүний давуу тал

 • МБХ-ны мэргэжлийн сургалтын төвөөр дамжуулан барилгын үндсэн 7 мэргэжлээр ажилчдаа мэргэшүүлэх, шинээр мэргэжлийн ажилчин бэлтгэх
 • Хөдлөмрийн хувийн биржээр дамжуулан инженер техникийн ажилтан болон ажилчид авах болон ажилд зуучлуулах
 • Гадаад харилцааны албаар дамжуулан олон улсад зохиогдох шинэ техник технологийн үзэсгэлэнг үзэж бизнесээ өргөжүүлэх
 • Барилгын байнгын АРБИТР-аар хууль эрх зүйн үйл ажиллагаандаа зөвөлгөө дэмжлэг авах, захиалагч гүйцэтгэгчийн гэрээ байгуулах, гэрээний маргааныг шийдвэрлүүлэх
 • Өөрийн компаний чадавхийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
 • Барилгын жижиг дунд үйлдвэр байгуулах , төсөл боловсруулах , техник технологи нэвтрүүлэх
 • Өндөр ур чадвартай хүний нөөцөө бүрдүүлэх менежментийн ур чадвараа дээшлүүлэх
 • Салбарын болон холбооны , төр засгийн байгууллагуудын шагналд байгууллагаа болон ажилтнуудаа тодорхойлоход туслалцаа дэмжлэг авах
 • Байгууллагынхаа ойн баяр ,ёслол тэмдэглэхэд хамтран ажиллах гэх мэт олон давуу талыг таньд болон танай байгууллагад бий болгож чадна.
 • Сүүлийн мэдээ
 • Үйл явдал