Нийслэлийн Гэр хорооллын хөгжлийн газартай хамтран ажиллах санамж бичиг байгууллаа.

Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд хэрэгжиж буй “Нийслэлийн гэр хороололын дахин төлөвлөлт” төслийн хүрээнд хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, мэргэжилтэй ажилчдаар хангах, мэргэжлийн чиг баримжаа олгох болон мэргэшүүлэх, ХАБЭА-н сургалтанд хамруулах, иргэдэд төслийн сурталчилгааг ухуулан таниулах зэрэг ажлуудыг хамтран зохион байгуулахаар хамтран ажиллах гэрээ байгуулав. 

  • Сүүлийн мэдээ
  • Үйл явдал