Хамрах хүрээ: Мэргэшсэн инженерийн зэрэг горилох болон сунгах 
Хоёр. Барилга, байгууламжийн угсралт, засварын ажлын хүрээ:(11) 
1. Барилга, байгууламжийн угсралтын ажлын
2. Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн угсралт, засварын 
3. Барилга, байгууламжийн цахилгаан хангамжийн, угсралт, засварын 
4. Ус хангамж, ариутгах татуургын системийн угсралт, засварын ажлын 
5. Барилга, байгууламжийн мэдээлэл, холбоо дохиоллын угсралт, засварын 
6. Барилга, байгууламжийн галын аюулгүй байдлын техник, тоноглолын угсралт, засварын ажлын хүрээ 
7. Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хий хангамжийн барилга, байгууламжийн угсралт, засварын 
8. Усны барилга, байгууламжийн угсралт, засварын 
9. Барилгын инженерийн системийн автоматжуулалтын угсралт, засварын 
10. Хөргөх байгууламжийн технологийн тоног төхөөрөмжийн угсралт, засварын 
11. Барилгын инженер эдийн засагчийн хүрээ 
Гурав. Ашиглалтын хүрээ: (6) 
1. Барилга, байгууламжийн ашиглалтын 
2. Дулаан хангамж, агаар сэлгэлтийн системийн ашиглалтын 
3. Барилга, байгууламжийн цахилгаан хангамжийн ашиглалтын 
4. Ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын 
5. Барилга, байгууламжийн мэдээлэл, холбоо дохиоллын ашиглалтын
6. Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн, хий хангамжийн барилга байгууламжийн ашиглалтын хүрээний мэргэжилтнүүд хамрагдана. 
#Олгох багц: 1 багц цаг /Заавал/ 
#Хугацаа: 2018.07.06-нд 09:00 цагт
#Хаана: МБИХолбооны байранд 
#Төлбөр: 45.000 төг 
#Төлбөрийн данс: Голомт банк-180 106 5628 тоот данс, хүлээн авагч: МБИХолбоо
#Бүртгэх утас: 11330985, 99032910 
#Е-майл хаяг: training@mace.org.mn