Барилгын салбарын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох орон тооны бус зөвлөлөөс баталсан сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу ЗААВАЛ суралцах багц цаг тооцох дараах сургалтуудыг 7-р сард зохион байгуулна.

 БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН УГСРАЛТ, ЗАСВАРЫН, АШИГЛАЛТЫН ШИНЭ ИНЖЕНЕР-ийн сургалт 
#Хамрах хүрээ: Мэргэшсэн инженерийн зэрэг горилох болон сунгах 

2.1. Барилга, байгууламжийн угсралт, засварын ажлын 
3.1. Барилга, байгууламжийн ашиглалтын хүрээний мэргэжилтнүүд хамрагдана. 

#Олгох багц: 1 багц цаг /Заавал/ 
#Хугацаа: 2018.07.05-нд 09:00 цагт
#Хаана: МБИХолбооны байранд 
#Төлбөр: 45.000 төг 
#Төлбөрийн данс: Голомт банк-180 106 5628 тоот данс, хүлээн авагч: МБИХолбоо
#Бүртгэх утас: 11330985, 99032910 
#Е-майл хаяг: training@mace.org.mn