СУРГАЛТЫН ЗАР:

Барилга хот байгуулалтын сайдын 2017 оны 12-р сарын 08-ны өдрийн №-200 дугаар тушаалын 5.9; 5.11 -р заалтыг үндэслэн зэргийн хугацаагаа сунгах Мэргэшсэн, Тэргүүлэх төсөвчдийн заавал суралцах багц цаг хангах сургалт 2018 оны 06-р сарын 27-ний өдрийн 10 цагаас эхлэн явагдах тул зэрэг сунгах төсөвчдийг оролцохыг урьж байна.
 

Олгох багц цаг:
 

Мэргэшсэн төсөвчин 5 багц цаг
Тэргүүлэх төсөвчин 3 багц цаг

 

Утас: 99199368