Барилга, хот байгуулалтын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын 2019 оны 04-р сарын 03-ны өдрийн А/51 дугаар тушаалаар батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу Монголын барилгачдын нэгдсэн холбооны Ажлын албанаас 2019 оны 04-р сарын 22-ноос 26-ны өдрүүдэд Мэргэшлийн зэрэг сунгах шалгалтын зохион байгуулах гэж байна.

oW8v55cDTGhI6w9.jpg