Төрийн зарим чиг үүргийг гэрээгээр үргэлжлүүлэн гүйцэтгүүлэх тухай Барилга, Хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 02-р сарын 01-ний өдрийн 20 дугаар тушаал гарч Монголын барилгачдын нэгдсэн холбоо нь “Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрэм”-ийн 3.5, 3.5.1-3.5.15 заалтуудыг хэрэгжүүлж ажиллахаар болсон. 

Мэргэшлийн зэрэг ГОРИЛОХ шалгалтыг 2019 оны 05-р сарын 15-ноос эхлэн зохион байгуулахаар болсон тул зэрэг ГОРИЛОХ мэргэжилтнүүд заавал болон сонгон суралцах багц цагаа хангасан гэрчилгээний хуулбар болон дутуу материалаа Монголын барилгачдын нэгдсэн холбооны Ажлын албанд яаралтай өгнө үү. Материал дутуу бол шалгалтанд орох боломжгүйг анхаарна уу!             

 

Мөн шалгалтын хураамж болох 80.000 төгрөгийг Монголын барилгачдын нэгдсэн холбооны Улаанбаатар банкны 2611003662 тоот дансанд тушааж баримтаа авчирна уу.        

Жич: гүйлгээний утга дээрээ Овог, нэр, утасаа бичнэ.

Материалыг 2019 оны 05-р сарын 10-ны өдөр хүртэл хүлээн авна.

 

Хаяг: Уртцагаан үйлчилгээний төв VI корпус 2 давхар.    Утас: 11-314516