Мэргэшсэн /Зөвлөх/-ийн зэрэг горилогчдын анхааралд.

Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэшлийн зэрэг олгох дүрмийн 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 дэх заалтын дагуу Заавал болон сонгон суралцах 10 багц цагаа хангасан гэрчилгээний хуулбар болон материалыг Монголын барилгачдын нэгдсэн холбооны байранд хүлээн авч байна.

 

Хаяг: Уртцагаан үйлчилгээний төв VI корпус 2 давхар

УТас: 11-318685